Raziskovalna platforma Mafija

Lara Pirih
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Novi objekt se nahaja pri Fakulteti za matematiko in fiziko, na območju, ki je bilo do nedavnega močno poraščeno z vegetacijo in prepleteno s peš potmi. Danes je celotno območje očiščeno, ohranila se je le zdrava vegetacija. 

Ideja projekta je, da se na izrazito tehnološko usmerjenem območju vzpostavi akademska atmosfera med seboj sodelujočih študentov različnih fakultet. Z novim objektom se ohranja vegetacija na območju ter omogoči ponovna vzpostavitev prej obstoječih poti. 

 

V volumnu objekta Mafija, na območjih vegetacije nastanejo atriji, ki v notranjost prinašajo svetlobo ter hkrati omogočajo ohranjanje zelenja. Na mestih obstoječih poti pa objekt zavalovi, kar omogoči neovirano prehajanje uporabnikov po ustaljenih poteh. Raziskovalna platforma s svojim volumnom objame objekt nekdanjega Tehnološkega Parka, kjer se danes nahajajo pisarne mladih tehnoloških podjetij. S to potezo narekuje uporabnikom objekta Tehnološkega Parka, da center uporabljajo, vendar jih s samo obliko k temu ne prisili. Objekt namreč na določenih mestih zavalovi ter omogoči, da se Tehnološki Park poveže z okolico.  

 

V podhodih se pojavijo točke atrakcije – vhodi v objekt, ki odpirajo poglede mimoidočih v notranjost objekta. Program v notranjosti se deli na pet glavnih sklopov in sicer raziskovanja ter snovanja produktov, izdelovanja, skladiščenja, razstavljanja ter prostega časa. Vsak sklop tvori edinstveno okolje znotraj katerega ponuja raznolike atmosfere prilagojene potrebam uporabnika. 

 

Z vidika trajnostne gradnje se celotno območje obdelave preoblikuje v območje brez avtomobila. Parkirna mesta za uporabnike Centra ter izgubljene parkirne površine se nadomesti v kletni etaži novega objekta. 

 

 

Paviljon z revijami
Žan Pirman
Paviljon za eksperimente
Jakob Podlesek