Paviljon za poslušanje

Petra Pogačnik

mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
demonstrator: Lin Martin Japelj

Maistrov park leži nasproti Glavne železniške postaje Ljubljana, kar je glavni razlog, da se vsakodnevno čezenj sprehodi precejšnje število ljudi, ki po Kolodvorski ulici dostopajo do centra mesta. Projekt osmisli park, ki ne služi več le kot bližnjica, pač pa postane točka, kamor ljudje pridejo z namenom – kjer se lahko ustavijo, posedijo, družijo, hkrati pa tudi uživajo v manjših priložnostnih koncertih in glasbenih prireditvah.  Kot poseben detalj arhitekture obravnavanega območja je izbran del zahodne fasade stavbe RTV Slovenija ter iz njega izpeljan praelement. Zanimiv način prepogibanja vpliva na idejno zasnovo paviljona.  

 

Bistveni del programa je glasba, zato so upoštevane akustične zakonitosti, paviljon je sestavljen iz dveh sklopov sten, ki se med seboj prepogibajo pod različnimi koti. Prostora sta povezana s streho, ki se dinamično dviga in spušča ter se s tem navezuje na referenco – streho Ravnikarjevega hotela Creina, vanju pa so vključene nizke tribune z namenom omogočanja fleksibilne uporabe obeh prostorov. Eden izmed prostorov je v celoti pokrit, drugi pa le deloma in tako sam paviljon ponuja dve različni atmosferi. Za primarni material sem izbrala les, saj ima dobre akustične lastnosti. 

 

Paviljon je umeščen v skrajni jugovzhodni kot parka, da se čimbolj odmakne hrupu iz glavne ceste, hkrati pa zapolni vrzel v prostoru, ki jo na tem delu ustvarijo okoliške stavbe. Dostopen je z več strani, saj je skupaj z oblikovanjem paviljona nastala ureditev novih poti v parku. 

 

Cona glasbe in svobodnih idej
Lara Prijon
Galerija v parku
Miljana Popara