Sobivanje s kulturo

Tin Komadina
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistent: asist. Maša Ogrin

Projekt je ureditev območja Stare mestne elektrarne v Ljubljani, ki na začetku 20. st. preneha z osnovno dejavnostjo in je prenovljena z umestitvijo kulturnega programa. Urbanistične analize kažejo parcelo kot neizkoriščeno, parkirišče, ki trenutno zaseda uporabno površino je ustrezneje umestiti pod površino trga. 

Praelement kurišča Stare elektrarne prinese v novo arhitekturo, tradicijo in atmosfero iz obstoječe industrijske arhitekture. Debele, z nišami in odprtinami preluknjane stene omogočajo vizualno povezavo med tremi programi projekta –  med stanovanji, med galerijo in hotelom. 

 

 

Novi objekt poveže bivalni program v obstoječih stanovanjskih hišah s kulturnim programom elektrarne, hkrati naredi dve javni površini, park in južno plazo. Južna plaza je tlakovana, ob dogodkih oživi s programom, ki se iz notranjosti preseli navzven (performansi, razstave, …). Elementi pomičnega odra za koncerte/predstave oživijo parcelo. Novo urejejna pasaža med novim in obstoječim objektom vabi obiskovalce v osrednji park, ki povezuje notranjo galerijo in razstavo v parku hkrati se navezuje na paviljon s čajno kuhinjo in piknik cono.  

 

Tipologija podolgovatih lamel je prevzeta iz obstoječe arhitekture lokacije, ki se ob jugu zaradi dvostranske osvetlitve stanovanj, zamikajo proti notranjosti parcele, iz severne strani se objekt prilagaja okolici, da ne bi zapiral pogleda sosednjim stavbam. 

Paviljon s cvetličarno
Krištof Pirc
Paviljon za druženje
Hana Perkat