Sodelovalnica Lepi pot

Aljaž Gradišar
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Obdelovana lokacija leži blizu centra Ljubljane, na stičišču stanovanjskega predela, poslovno-izobraževalnega predela in praznega prostora oziroma parkirišča. Predvideni objekt skuša stanovanjski, univerzitetni in poslovni program združiti preko serije različnih prostorov, ki ustrezajo vsem naštetim skupinam ter tako ustvarja novo stičišče javnega življenja in novo točko zbiranja ljudi, hkrati pa s svojo velikostjo in umeščenostjo premošča razliko med dominantnejšimi objekti na eni in manjšimi objekti na drugi strani. 

 

V vsakem nadstropju objekta so urejene terase, ki se stopničasto dvigajo proti vrhu in povezujejo notranje prostore z okolico. Streha je deloma ozelenjena in deloma pohodna, s čimer deluje kot zadnja izmed teras. 

 

V objektu je več prostorov, namenjenim različnim programom. Delovni prostori so zasnovani kot popolnoma odprti, a se iz enega večjega prostora lahko oblikujejo različni ambienti, primerni za različno velike skupine in načine dela. Dopolnjujejo jih nedoločeni prostori, ki nastajajo vmes, prostori neformalnega druženja in povezovanj.

Preoblikovanje kareja Mirje
Saša Ham
Paviljon z revijami
Žan Pirman