Mestna kavarna

Živa Potnik

mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Sprehajamo se ob Trgu mladinskih delovnih brigad in prevzema nas vrvež mesta. Zaradi stičišča prometne Tržaške, Bleiweisove in Aškerčeve ceste je območje namreč znano po gostem prometu. Na eni strani nas omejujejo stanovanjski objekti, na drugi pa se nam pogled razprostira po trgu. Zagledamo se v visoka drevesa, ki opredeljujejo njegovo središče. V merilu dosegajo najvišje objekte, za razliko od nižjih drevoredov, ki definirajo poti ob grajenem tkivu. Lokacija večinoma služi parkiriščem, stavbe na njej so potrebne prenove in programa, ki bi zopet oživel trg. 

 

Korak k obogatitvi prostora je projekt mestne kavarne. Dvonadstropni objekt združuje kavarno, telovadne prostore in vegansko trgovinico. Obiskovalcem poda mesto zbiranja, druženja in sprostitve skozi rekreacijo. Kavarna odnos s trgom vzpostavlja z južnim predprostorom, ki nastopi kot razširitev poti mimoidočih. Usmerjen je proti zazelenitvi v središču trga, ki ustvarja poseben ambient. Poteza zelenja se skozi objekt nadaljuje z rastlinjem in doseže vrhunec na vrtu za njim.  

 

O dveh raznolikih mestnih ambientih govori sama oblika objekta, ki ju povezuje in skozi njiju ponudi razgled. Tako je mestna kavarna živahen prostor, z možnostjo umika v mirne kotičke ob vrtu. 

 

Emonski informacijski center
Gregor Porš
Preoblikovanje kareja Mirje
Saša Ham