Lego kotički

Maja Pisnik
Miljana Popara
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
sodelavka: Nina Vidić Ivančič
Korona službe
Jakob Opravš
Športna garaža
Tin Komadina