Triangulum

Danilo Silan
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Triangulum je umeščen vis-a-vis glavne železniške postaje v Ljubljani, med novi Tomanov park in stavbo F2. Glede na svojo lego je stavba primerna za umestitev raznovrstnega programa: mediateke, pisarn odprtega tipa, prostorov za šport oz. rekreacijo ter stanovanj za začasno nastanitev. Mešana prostorska raba in preplet programa omogočita dinamičen življenjski slog uporabnikov, ki se lahko bodisi osredotočajo na svoje aktivnosti, bodisi krepijo medsebojne interakcije. 

Preko nadstropij se nizajo spremljevalni programi v obliki športnih enot, čajnic, bazenskih in skupnih prostorov, tako da se srečevanja dogajajo na vseh nivojih zasnoveNamen povezovanja je, da se uporabniku omogoči dinamično delovno okolje in sodelovanje, ki razvija njegov delavno  socialni potenicial 

Uporabniki pisarn so razvijalci aplikacij in informacijskih tehnologij, v določenih prostorih se odvijajo tečaji za zunanje uporabnike in goste. Zasnova temelji na prilagodljivem sistemu postavitve pisarn odprtega tipa, ki v interakcijo med uslužbenci in obiskovalci uvaja pojma neformalnost in ustvarjalnost.

K dobremu počutju prispevajo pogledi proti Kamniško-Savinjskim Alpam na severu, Tomanovem parku na zahodu in novi parkovni ureditvi na južni strani objekta.  

IGrarije
Lara Pirih
Jure Jevšenak
Paviljon s cvetličarno
Krištof Pirc