Hiša za glasbenika

Vasja Potokar
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Projekt se nahaja na vogalu med Eipprovo in Karunovo ulico v Trnovem. Sama lokacija je nepozidana in breizrazna, kljub temu da stoji na pomembnem delu poleg Trnovske cerkve. Okolico zaznamujejo visoka drevesa ob Eipprovi ulici in struga Gradaščice, ki se na koncu ulice izlije v Ljubljanico.  

 

Objekt ima precej razgibano zasnovo, tako v tlorisu kot tudi po prerezu. Glavni prostor v hiši je koncertna dvorana, ki poudarja vogal Eipprove in Karunove ulice. Na južni strani se hiša odpira proti vrtu. V objektu sta dve stopnišči, zasebno in poljavno, ki povezujeta dvorano s pritličjem. Omogočata nemoteno delovanje hiše, tudi kadar se v njej odvija koncert. Projekt je nepravilne geometrije, kar je pomebno pri akustiki v prostoru.  

 

Prostor bo po preureditvi dobil vogal, ki bo definiran in smiseln in bo zaključil stavbna niza dveh ulic. Sam objekt se odziva na nasproti stoječo glasbeno šolo, tudi po programski shemi, saj vsebuje manjšo koncertno dvorano, ki bo odprta za javnost. S tem ne bo pridobilo samo Trnovo, temveč tudi celotno mesto.  

 

 

Glasbena hiša z vrtom
Maja Pisnik
Soseska Parkplet
Jure Jevšenak