IGrarije

Lara Pirih
Jure Jevšenak
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
v sodelovanju z: prof. dr. Matej Blenkuš, prof. Mihael Dešman, doc. mag. Polona Filipič, prof. mag. Tomaž Krušec, Špela Kuhar,  asist. Vlatka Ljubanović, izr. prof. Uroš Lobnik, izr. prof. mag. Anja Planišček,  dr. Peter Šenk, Aleš Vrhovec, doc. Mitja Zorc

Your Content Goes Here

Skupaj ustvarimo Skupnost in Skupno življenje
Lin Martin Japelj
Aljaž Gradišar
Triangulum
Danilo Silan