Hiša za raziskovalce

Jan Podgoršek
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Raziskovalni center v Ljubljani je lociran v parku južno od Gradaščice. Vzhodno od parka čez Barjansko cesto pa se nahaja manjše opuščeno območje, ki kaže veliko potenciala, vendar je neizkoriščeno. Območje že več let zarašča park, pred tem pa je bila na območju  locirana mestna vila. 

S pomočjo modularne zasnove lahko lokacijo izkoristimo za stanovanjski kompleks, ki bo nudil začasno nastanitev za raziskovalce vseh generacij v neposredni bližini raziskovalnega centra. 

 

Celoten program je prilagojen na različne vrste uporabnikov. Vsem potrebam je zadoščeno, od mirnega bivalnega okolja v mikro stanovanjih do burnega življenja študentov v hostlu. Osrednji atrij z gankom povezuje celoten kompleks in predstavlja skupne prostore za stanovalce in obiskovalce ter hkrati združuje mrežo komunikacij. Pritličje pa je namenjeno javnenmu programu, ki ga sestavljata kavarna in fitnes.  

 

Z izkoriščanjem opuščenega zemljišča lahko ustvarjamo kvalitetne bivalne prostore in izboljšamo mestno tkivo. Hkrati privabimo tuje raziskovalce in jim nudimo ustrezno okolje za boljše delovanje na njihovem področju. 

 

Soseska Parkplet
Jure Jevšenak
Arheologija
Ena Pražić