Mestna delavnica

Nina Pravst
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Objekt se nahaja na koncu Kolodvorske ulice in naznanja vstop v mestno središče. Lokacijo zaznamuje prehod med karejsko zazidavo novejših objektov zgrajenih med Miklošičevo in Resljevo  cesto, in organsko zasnovo stavb starega mestnega jedra. Na tej točki se srečamo s spremembo v velikosti objektov in spremembo merila. Mestni paviljon deluje kot ­­­mejnik med obema formama, saj se počasi zniža in približa mestnemu merilu, hkrati pa je nova prostorska dominanta okoli katerega prehajamo iz glavne železniške postaje do mestnega jedra.  

 

Območje starega mestnega jedra je bilo včasih polno obrtniških delavnic, ki pa so se do danes večinoma preselile na območje predmestja in podeželja. Zanimivo bi bilo, da bi slovenski obrtniki lahko svoja znanja in izdelke predstavili v samem mestnem središču. S programsko zasnovo takšnega objekta bi se v Ljubljani lahko prebudilo rokodelstvo in oblikovanje izdelkov manjšega merila.  

 

Objekt sestavljata dva dela. Prvi je masiven, z mehkimi robovi, da je pot ob njem neovirana. V osrednjem delu se umakne in naredi prostor za drugi del. To je dvorana, ki deluje kot pokrit trg s kavarno. Oba dela stavbe se odpirata drug proti drugem, in s tem uporabniku omogočita pogled na dogajanje v celotnem objektu. Lokacija odpira poglede na eni strani proti centru in mestnemu gradu, ter na drugi na promenado Kolodvorske ulice vse do železniške postaje. Stavbe odprtine uokvirjajo te poglede. 

 

Paviljon za knjižnico
Nastja Piletič
Cona glasbe in svobodnih idej
Lara Prijon