Soseska Parkplet

Jure Jevšenak
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Ob Gradaščici se mesto umiri, okolje ponuja več miru in narave. Prostor se nadaljuje ob reki, se ponekod razširi v  park, drugje v sprehajalno pot, ki sledi strugi in se zaključi ob izlivu v Ljubljanico.  

Na parceli stoji stanovanjski objekt, ki ga dopolnjuje skladiščno poslopje z garažami. Trenutni objekti predstavljajo ostalino neke davne gradnje in so neustrezno umeščeni v park Gradaščica, ki je nastal ob reki ter se zaradi postavitve trenutnega volumna tu konča. Včasih je ob poslopju potekala sprehajalna pot ob reki, ki pa je trenutno neurejena. Na južnem bregu se pot iz parka Gradaščica konča pri stopnicah, ki vodijo do vode. Park bi se po tem bregu lahko nadaljeval ter se pri Trnovskem mostu povezal z ozelenelo Eipprovo ulico, ki se izteče z Gradaščico. 

 

V širši okolici lokacije primanjkuje javnih vsebin. Primanjkuje salonskih prostorov za prodajo in za manjša podjetja ali pa samostojne podjetnike.  Na zahodni strani Barjanske ceste se pričakuje izgradnja znanstvenega centra, ki bo okolju prinesel družbeni center ter novo okolje za druženje in preživljanje prostega časa. Kot spremljevalec tega programa bi na območju obdelave dodali raziskovalni center za rastline. Stavba bo poleg raznih javnih programov vsebovala tudi stanovanja za mlade družine, znanstvenike, starejše uporabnike in študente, ki trenutno na tem območju primanjkujejo.  

 

Kolezijska ulica s pridobitvijo novih programov oživi. Ljudje lahko lažje dostopajo do parka. Ob Gradaščici nastane prostor za pot, ki povezuje Trnovski in Barjanski most.

 

 

Objekti postanejo del parka in delujejo kot povezava med zelenim in urbanim območjem. 

 

 

Hiša za glasbenika
Vasja Potokar
Hiša za raziskovalce
Jan Podgoršek