Emonski informacijski center

Gregor Pörš
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Projekt Emonski informacijski center se v mestno tkivo umešča ob robu centra mesta. Lokacija se nahaja v neposredni bližini trga Mladinskih delovnih brigad, med Rimsko in Aškerčevo cesto. Z zelenjem zaraščen prostor v smereh sever-jug oklepata cesti, v smeri vzhod-zahod pa ga omejujejo stanovanjski objekti. Okolico močno zaznamuje količina zelenja ob Rimski cesti, ki se prepleta z grajenim tkivom.   

 

Depresiji je z dvonivojskostjo prilagojen poseg, ki obsega objekt Emonskega informacijskega centra in ureditev javne parkovne površine. Objekt je zasnovan kot enovit prostor, ki omogoča preplet programov infocentra, kavarne in galerije med seboj in s parkom.  

 

Projekt uporabnikom ponudi kvaliteten kulturni in družabni program, umeščen na javno zeleno površino. S tem zadosti potrebam uporabnikov okoliških storitev po oddihu v naravi in kvalitetnem preživljanju prostega časa.  

Razgibana prostorska mreža s steklenimi površinami izkoristi osvetljenost lokacije in z zelenimi premori v notranjosti poudari občutek umestitve v park.  

 

Arheologija
Ena Pražić
Mestna kavarna
Živa Potnik