Cona glasbe in svobodnih idej

Lara Prijon
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Lokacija predstavlja stičišče urbanih meril, na južnem izteku Kolodvorske ulice v Ljubljani. Mestna avenija se nenavadno zaključi, zavije izven osi, v ozko ulico starega mesta. Ureditev večjega trga v zaključku Kolodvorske in Dalmatinove ulice, z umestitvijo novih stavb, ki zapolnejo mestno vrzel se zdi smiselna, saj napoveduje prehod iz novejše v staro mestno strukturo ter skuša povezati območji. 

Lokacija se nahaja poleg RTV Slovenija in je v bližini železniške postaje. Objekt predstavlja hibrid delovnih prostorov ter hitrih nastanitev, namenjen strokama, ki sta pogosto v gibanju – novinarji in glasbeniki. Umestitev javnega programa – javne dnevne sobe z novicami, koncertnih prostorov, prodajnih prostorov –  širši javnosti omogoča informiranje o aktualnem dogajanju in dostop do najnovejše glasbene produkcije, začasnim uporabnikom pa recipročno omogoča seznanjanje s prebivalci kraja. Projekt širji kulturo transparentnosti in dostopnosti.

 

Arhitekturna zasnova stavbe raziskuje odnos med dvema elementoma, skulpturo in podstavkom, njuno hierarhijo in obliko. Končna oblika oboda se odziva na zunanje dejavnike in potrebe programov, ter pogledov. Lahko bi rekli, da se mestni sprehod po heterogeni Kolodvorski ulici, v ‘javni dnevni sobiponovi. Prostor omogoča raznolike razglede in vsebuje raznolik program, razporejen po vertikali celotne stavbe. Sprehod po prostoru je sam po sebi zanimiv, saj je streha formirana tako, da oblikuje usmerja in uokvirja raznolike poglede na Ljubljano.

Mestna delavnica
Nina Pravst
Paviljon za poslušanje
Petra Pogačnik