SPAC – STANOVANJSKO POSLOVNI IN AVTOMOBILSKI CENTER

Nana Kamenšek, David Kramberger
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Ajdovščina je manjše mesto z močno industrijo, ki pa mesto deli na več območij. Območje ob Goriški vpadnici je prepredeno z industrijsko in storitveno dejavnostjo, ki je pomešana z bivanjskim programom. V seminarju, smo se kot skupina ukvarjali s problematiko bivanja in možnostjo prilagoditve na razne turbulence, ki so lahko instantne, dalj trajajoče ali konstantne. Cilj razvoja obravnavanega območja je dvigniti kvaliteto bivanja obstoječim prebivalcem ter dodati nove bivanjske kapacitete, dodati nove vsebine in narediti prostor primeren za bodoče industrijske in storitvene dejavnosti. Projekt sestavljata dva kompleksa. Vzhodni je avtomobilsko-stanovanjski, zahodni pa storitveno-stanovanjski. V prostoru se kažeta kot vertikalni in longitudinalni prostorski poudarek. Osnova je sestavljena iz prefabriciranih elementov, ki predstavljajo prazno lupino. Ta lupina se lahko po potrebi zaseda, ali sprošča za nove uporabnike, tako v storitvenem kakor tudi v stanovanjskem delu.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta