KATALIZATOR KONOTACIJE

Saša Alekseja Zepan
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Kako spremeniti percepcijo ljudi na industrijsko območje brez pikrih asociacij? Kako zabrisati jasno mejo in vzpostaviti korespondenco z mestom? Kako ljudi privabiti v prostor, kjer si v trenutnem stanju ne moremo zamisliti prijetnega bivanja in druženja? Projekt vključuje trajnostne pristope, ki so vzdržni na impulzivne spremembe v okolju. Objekti odprtih tlorisov s stebrno konstrukcijo in sodobno tehnologijo gradnje omogočajo hitre specialne spremembe in prilagoditve programov. Zasnova prostorov temelji na spodbujanju skupnosti in spontane interakcije med uporabniki. Pojavi se skupnostni tip bivanja, kjer si stanovalci delijo ne le komunikacijskih hodnikov, temveč tudi bivanjske prostore. Imperativ, da prostor zaživi, so javni programi medgeneracijskega centra, prostori za rekreacijo, skupni delovni prostori in ambulante.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta