PRODUKCIJSKI INKUBATOR

Nejc Levstek
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Produkcijski inkubator je namenjen povezovanju obstoječih dejavnosti in zagonu novih. Območje omogoča fazno gradnjo produkcijskih blokov v dveh linijah. Lega, med pomembnimi obrati, izpostavi problem priključka industrijske ceste na vpadnico. Rešitev je cestna zanka, ki težki transport loči od mestnega. Osnovna konstrukcija je sestavljena iz betonskih elementov narejenih v sosednji hali. V naslednjem koraku se stavba gradi ‘sama’, v delavnicah parterja poteka proizvodnja modularnih enot, ki se nanjo nalagajo. Pritličje je namenjeno dejavnostim, ki potrebujejo večje površine in direkten dostop. Modularne enote omogočajo različne programe. Povezane so z dostavnim gankom, na drugi strani pa z odprto platformo, neformalnim prostorom izmenjave.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta