LIPA – SOCIALNI OBRAT NOVE DOBE

Miha Colja, Tina Čuješ
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Obdana z območji raznolikih dejavnosti industrijska cona Lipa deluje kot zaprto, izolirano območje z ozko specializacijo, ki s slabo vpetostjo in prekrvavljenostjo uporabniku ne nudi kvalitetnih prostorov. Z reciklažo armiranobetonske konstrukcije z ločno streho – osnovnih modulov omogočamo umestitev pestrega nabora programov. Od javnih do zasebnih znotraj lesenih montažnih prostorskih enot, kar poveča fleksibilnost ter hkrati uporabniku zagotovi bivalno udobje. Nekoč zaprto področje industrije postane mesto v malem, nova Castra, ki poveže robna območja med sabo ter uporabnika privabi z zelenimi dinamičnimi ambienti. Med novo razdrobljeno strukturo stare Lipe umestimo raznolike programe mešane rabe.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta