VSTOPNA TOČKA

Nika Žigon
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Parkirna mesta po Industrijski coni v Ajdovščini zavzemajo veliko površin, ki po večini niso urejene. Na vstopu v mesto razpršena parkirna mesta zamenja garažna hiša. Program parkiranja se spiralno dviguje okoli ozelenjenega atrija, ki pripada vrtcu v pritličju. Vrtec zavzema večino pritličja in je nivojsko odmaknjen od programa za parkiranje. Delavci se lahko ob začetku delavnika z avtom pripeljejo do garažne hiše, istočasno pa pospremijo svojega otroka v vrtec. Nato s kolesom nadaljujejo pot do delovnega mesta. Poleg stoji tudi trgovina Špar, kar omogoča opravljanje vseh dnevnih opravkov na enem mestu. Prav razbremenitev parkirnih mest je omogočilo ustvariti urejen zeleni pas, ki vodi skozi celotno industrijsko cono. V viziji dolgoročnega razvoja se garažna hiša preoblikuje v javni prostor. Parkirna mesta nadomestijo lokalni butiki, kavarne, lokali, galerija in šprotni program. Po obodu poteka razširjena sprehajalna pot, ki lahko posameznika popelje le do prve platforme, kjer se nahaja pekarna, ali pa do vrha, kjer je igrišče. Zasnova omogoča prilagodljivost različnim programom. Moduli so leseni in različnih velikosti ter lahko gostijo raznovrstne programe, ki se lahko menjajo v daljšem časovnem obdobju ali pa dnevno. Primer je tržnica, ki lahko dopoldne gosti klasično tržnico, popoldne pa odprto kuhinjo. Ko avtomobilov ne bomo več potrebovali, bo na mestu garažne hiše zrasel javni prostor namenjen lokalni skupnosti. Pomembno je, da se zavedamo sprememb. Pomembno je, da prostor sooblikujemo z zavedanjem o teh spremembah.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta