METAMORFOZA ŠTURJE

Valentina Fojkar
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Intermodalna soseska ob Šturskem parku na levem bregu Hublja je končni produkt celostne prenove obstoječih stanovanjskih blokov iz 60-ih let. Sledimo konceptu tvorbe vrtnega mesta, kateremu z dodajanjem javnega in popestritvijo bivanjskega programa povečamo pretok ljudi skozi območje. Tlorisna zasnova objektov po posegu omogoča spreminjanje programa po potrebi. Vsebinska spremenljivost soseske pripomore k učinkovitejšem prilagajanju turbulencam. Posledica protipotresne sanacije objektov je okvirna konstrukcija z gankom amorfne oblike, ki posnema naravno okolje parka. Del prenove je tudi nadgradnja bivanjskega programa na streho kot večji izkoristek prostora. Prometni režim skozi sosesko se minimizira do največje možne mere.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta