PRODUKCIJSKI TIR

Maja Dobnik
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak
Dediščina arhitekture na obravnavanem predelu v Ajdovščini nam pomaga razumeti, kaj se je v preteklosti odvijalo v prostoru in kakšen je bil način življenja prebivalcev. S svojim posegom v prostor ohranjam močen spomin na preteklost in poudarjam glavne elemente v prostoru – obstoječi silosi produkcije in nova dominantna vertikala prostor močno zaznamujeta, zato želim s horizontalnim posegom trga in nizkimi objekti prikazati ritem in glavne osi lokacije. Skozi območje posega poteka železniška proga, ki je bila glavno vodilo za posege v prostor; oblikovanje trga, vzorec prenove skladišč v bolj odprto produkcijo za prebivalce, območje permakulture, javnega parka in novogradnje skupaj z novo železniško postajo.
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta