POČITEK MED RUŠEVINAMI

Ana Špes, Sinja Tekavec
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Ajdovske fužine so prostor, kjer se čuti posledica časa, zato lahko ruševine vidimo kot naraven element, ki tukaj obstaja že okoli 500 let in bo obstajal še v prihodnosti. Na tako občutljivem območju, sva predvideli program zdravilišča, ki aktivno vključuje naravo in ruševine. Z materialom, s katerimi so predvideni posegi v prostor, dodajava elemente sodobnega časa. Nov element, ki se bo skupaj z ruševinami postaral so betonske terase vkopane v teren. Na beton se z odmikom vpenjajo avtonomni železni elementi, ki delujejo kot spomin na staro fužinarsko dejavnost. Objekte na območju povezujejo poti, ki se spuščajo od najbolj javnega prostora proti najbolj intimnemu. S premikanjem po prostoru človek sekvenčno doživlja različne ambiente.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta