VARIABLA ZX

Živa Kandorfer
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Projekt sestavljata stolpnica in vzdolžen objekt ob Goriški cesti, ki sta del širše ureditve območja železnice. Reševanje problematike zapuščenega območja poteka večfazno in je del dolgoročne vizije razvoja. Glavno vodilo pri zasnovi je bilo krhanje programske specializacije in fleksibilnost zasnove, ki omogočata prilagajanje objekta potrebam v danih situacijah nekoč in danes. Objekt ob Goriški cesti je lahko zgrajen v več fazah, kar omogoča optimalno izrabo prostora. Z avtobusno postajo in železnico tvori intermodalno vozlišče, kar pripomore h krepitvi javnega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Stolpnica kot višinski poudarek skupaj s silosi uokvirja poglede na okoliško hribovje in dostojno zaključi tranzicijo med novoustvarjenim trgom in parkom ob železnici.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta