URBANI AGREGAT

Hana Kifle, Filip Perušić
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Urbani agregat si kot prostorski izziv zastavi nalogo, ki zahteva neprestano napajanje mesta z novo vsebino, hkrati pa ohranja industrijskih pridih avtentičnega območja. Omenjenega izziva se loti s previdnim poseganjem v prostor tako, da poskuša ohraniti čim več obstoječega grajenega tkiva oz. se poslužuje reciklaži stavbne strukture, v katero umešča nov program. Preoblikovanje prostora temelji na vrzelih, ki se oblikujejo med grajenim, tako da včasih aktualen beton nadomestijo zeleni sistemi, ki poskrbijo, da območje Šturji zadiha. Učinkovitost urbanega agregata je podrejena delovanju vseh gradnikov območja, ki sestavljajo funkcionalno celoto in tako osmislijo integriteto prostora. Slednja pa je recept za pojavnost želene urbanosti oz. pretok le te skozi prostor.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta