TRI – KRIŽ

Martin Debeljak, Fabijan Radan
mentor:  izr. prof. dr. Matej Blenkuš
asistent: asist. Primož Žitnik
konzultanta: Ajdin Bajrović in Dominik Košak

Raziskavo koncepta intervencije na območju Police začnemo na sami lokaciji. Z raziskovanjem lokacije ugotavljamo, da se na njej nahaja več različnih nepovezanih arhitektur. Na podlagi analiz lokacijo ocenimo na podlagi treh kriterijev (uporabnik, povezave, dejavnosti) ugotovimo, da moramo na območju ukrepati po fazah. Območje razdelimo na tri celostne prioritetne faze: Kopališče arhitekta Svetozarja Križaja, Zavod za šport Ajdovščina in območje dijaškega doma in srednje šole Veno Pilon. Krajinska ureditev in povezave pa predstavljajo vmesni prostor med objekti. Na celotni lokaciji smo najprej poskušali prepoznati elemente kvalitete in potenciala trenutnih objektov ter njihovih programov. Bistveno je navezovanje novih objektov na obstoječe geometrije in oblike v prostoru ter kvalitetna ureditev zunanjih površin, ki se ponavlja čez celotno območje. Na lokaciji ne želimo dodati še ene nove arhitekture ampak s takšnim pristopom izkoristiti potencial kvalitet območja, ter ga spremenit v kompaktno celoto.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta