Hana Mihelčič, Eva Petruna

ZELENE PRULE

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a., demonstr. Andraž Tufegdžić štud.arh.
Začasna bivališča so enostavno grajene strukture, ki kljub majhnosti omogočajo kvalitetno bivanje v prilagojenih pogojih. Ruševine na območju Prul, ki bi jih za seboj predvidoma pustil potres višje stopnje, so narekovale lokacijo za postavitev bivalnih objektov. Iskali smo večjo lokacijo brez ruševin, ki smo jo locirali v linijskem pasu ob reki Ljubljanici. Na tem mestu reka, ambient in zelenje ustvarjajo prijeten bivanjski habitat. Utrjena cesta z dolgo linijo parkinih prostorov nudi primerno podlago za nadaljnjo modularno gradnjo. Zaradi navezave na cesto sva za modul gradnje uporabili enoto parkirno mesto. Pasova modulov ob cesti ustvarjata dolgi liniji bivanjskih struktur, med katerima se ustvarja trg, ki se skozi bivalne enote in vmesne prehode odpira na nabrežje Ljubljanice. Hitro in poceni gradnjo sva predvidili z enostavno sestavljivimi prefabriciranimi elementi in trajnostnimi materiali, ki se lahko ponovno uporabijo. V projektu sva dali poudarek tudi na skupnost, ki se formira v tem naselju. Uporabniki se vsakodnevno združujejo v manjših enotah v krogu družin in sostanovalcev. Manjše skupnosti si delijo servisne enote, nato pa tudi združujejo na večjem merilu trga, ki se razprostira skozi linijsko potezo.
Melani Peer
Eva Lupše, Vanesa Maček