Žan Krivec

PARK-ING

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a., demonstr. Andraž Tufegdžić štud.arh.

Specifičnost Prul se odraža v ohranjenem lokalnem značaju in diverziteti prostora v tipološkem, programskem in uporabniškem smislu. Prule zamejene z Ljubljanico na jugu in Karlovško cesto na severu navidezno delujejo kot zaključena celota.
Kljub neposredni bližini mestnega centra in navidezni zeleni pojavnosti prostoru primanjkuje kvalitetnih zelenih in javnih površin. Te so trenutno večinoma namenjene prometni infrastrukturi, hkrati pa iz mesta izginjajo stare oblike obrti, ki jih nadomeščajo druge – nove obrti. Prule postanejo kreativna cona za mlade umetnike, ki v mestu sicer s težavo najdejo svoj prostor za ustvarjanje.
Potres se uporabi kot priložnost – preboj skozi gosto mestno strukturo preko Prijateljeve ustvari novo povezavo med mestnim središčem in Ljubljansko plažo. Prometne površine se umaknejo v kletni nivo, nad njim pa se vzpostavi linijski park kot zazelenjena preproga, ki v prostor vpelje nov program, zelene površine in javni prostor. V razširitve linijskega parka se umesti 6 objektov, med njimi so nekateri namenjeni novim obrtem, drugi pa brez jasno definirane namembnosti – uporabnik jih koristi na svoj način.
Objekt manjši kot hiša, uporabnejši od skulpture in abstraktnejši od urbane opreme.

Tilen Kos
Meta Marc, Lenart Megušar