Eva Lupše, Vanesa Maček

PRULE, URBANA VAS

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a., demonstr. Andraž Tufegdžić štud.arh.

Vizija popotresne prenove Prul, urbane vasi, je simbioza naravnega in urbanega. Na eni strani v ospredje postavlja pomen človeka kot socialnega bitja in medsebojnih stikov ter na drugi strani pomen povezave z naravo ter njene ekološke in psihološke vloge.Vzporedno z obrečno javno osjo se vzpostavi nova lokalna os v notranjosti – hrbtenica Prul oz. linearni park, ki postane povezovalni člen celotne soseske. Nanj so pripete četrtne sobe, ki delujejo kot socialni kondenzatorji, prilagojeni potrebam lokalne skupnosti. Vsaka soba ima svoj karakterno močan značaj z dotičnim javnim programom, obenem pa ohranjajo enovito podobo. Narava sob variira od najbolj javnih, ki spodbujajo druženje in srečevanje celotne skupnosti, sob, kjer se srečujejo bolj specifčne skupine uporabnikov in tistih, ki dajejo možnost umika in večje intime. Vizija predvideva možnost realizacije v različnem obsegu, glede na različne stopnje potresa – od nadgradnje in intervencije pred potresom, kot začetek revitalizacije četrti, do najhujšega scenarija z zelo močnim potresom, kjer se vizija realizira v celotnem obsegu.

Hana Mihelčič, Eva Petruna
Zala Mrak, Isidora Stojkovska