Zala Mrak, Isidora Stojkovska

OB_ZIDJE

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a., demonstr. Andraž Tufegdžić štud.arh.

Prule danes veljajo za priljubljeno stanovanjsko naselje, zaradi visoke kvalitete bivanja in neposredne bližine mestnega središča. Ujetost Prul med štiri karakterje je narekovala razvoj javnega programa na specifičnih točkah, ki zunanjim obiskovalcem omogočajo pobeg iz mesta. Zaradi velike obljudenosti pa težko zadovoljijo potrebe lokalnih prebivalcev. Potres, ki bi lahko prizadel območje, predstavlja priložnost za vzpostavitev novega urbanizma. Obstoječi kareji in prometna ureditev nakazujejo na programsko razdelitev po conah. Namenjene so rekonstrukciji zavarovane spomeniške dediščine, večji kapaciteti stanovanj, izobrazbi, linearnemu parku ob Ljubljanici ter novim prostorom lokalne skupnosti. V preteklosti pa so Prule imele drugačno funkcijo kakor danes. Obzidje jih je ločevalo na dva povsem kontrastna karakterja ñ na urbano tkivo na eni strani in ruralno območje s polji na drugi. Ta delitev je v tipologiji Prul razvidna še danes. Koncept nove zazidave izhaja iz ponovne vzpostavitve obzidja, ki se z zažemanjem prilagodi okolici in tako ponuja nov program za lokalno skupnost. Obzidje je zgrajeno iz recikliranega gradbenega materiala – ruševin, ki so nastale kot posledica potresa. Poleg zgodovinske in programske vrednosti, nova arhitektura deluje tudi kot spomin.

Eva Lupše, Vanesa Maček
Lovre Mohorič, Iza Oblak