Dan Napast, Tit Vrhunec

KULTURNA REHABILITACIJA

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a., demonstr. Andraž Tufegdžić štud.arh.

Intervencija je nastala, kot posledica potresne ogroženosti obravnavanega stanovanjskega kareja v Prulah in potrebe po programski regeneraciji območja. Projekt zajema dve fazi. Zaradi potrebe po zagotovitvi potresne varnosti ogroženih stanovanjskih objektov, so le ti predpotresno utrjeni. Ko je bivanje zagotovljeno in kvaliteta življenja izboljšana pa se v drugi fazi izoblikuje nov center umetnosti, ki s svojim pestrim kulturno družabnim programom ponovno oživlja prostor. Na enostaven in efektiven način so stanovanjski objekti utrjeni. To je doseženo z dodanimi prefabriciranimi moduli, ki delujejo kot opaž. Z intervencijo predpotresne utrditve se stanovanjem poveča tlorisna kvadratura, kjer se ustvarjajo novi bivanjski prostori, s tem pa se izboljša kvaliteta življenja. Ker je predpotresna utrditev velik strošek, je ta upravičena z nadzidavo objektov, kamor se deloma preselijo stanovalci sosednjih dveh ogroženih objektov, presežek nadzidanih bivalnih enot pa omogoči nastanitev novih prebivalcev. Na območju, kjer se dva predhodno omenjena stanovanjska objekta porušita, pa je v drugi fazi predvidena intervencija centra umetnosti. Nov objekt s svojo zasnovo na klančini zagotavlja nova parkirna mesta, nadomešča obstoječa parkirna mesta in tako javni prostor osvobaja prometa ter ga polni z družabnimi vsebinami. Nad parkirno garažo pa se javni prostor trga nadaljuje po klančini, ki tvori center umetnosti. Program po vertikali prehaja iz bolj javnega proti zasebnem, s tem ko se na vrhu dodaja volumen z bivalnimi enotami. Programsko center povezuje tamkajšnje prebivalce in obiskovalce z mestom in kulturo. Katastrofa potresa je izkoriščena kot priložnost redefiniranja bivanja in kulturne obuditve mestnega predela.

Oskar Divjak, Klemen Mraz
Klara Barbara Krajnc, Eva Mušič