Vsi na ulico!

Adelisa Rujović, Mojca Zupančič

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Projekt je del ureditve območja, ki se nahaja za Bežigradom ob Podmilščakovi ulici. V trenutno zamejen in degradiran prostor vpelje novo zeleno potezo, ki se zaključi z večjima parkovnima ureditvama na severni in južni meji območja. Ta je mestoma prevetrena s prečnimi povezavami do obstoječih ulic in s tem omogoča povezovanje soseske z okolico. V južnem parku se vpelje športno izobraževalni program, vzdolž zelene poteze pa se mestoma niza sekvenca dodatnih javnih programov in bivalnih enot, ki so namenjeni tako obstoječi kot novo zasnovani soseski.

Fokus projekta je na južnem območju zelene poteze, kjer se vzpostavi nov družbeno-športni center ter soseska, sestavljena treh tipov bivanjskih enot – zadružnih stanovanj, simpleks in dupleks enot. Vozlišče družbeno-športnih dejavnosti je najbolj javen del celotne ureditve vzdolž zelene poteze. V njem se nahajajo prostori četrtne skupnosti, športna dvorana ter kavarna, ki je preko trga neposredno povezana z novo tržnico.

Javni in stanovanjski del intervencije povezuje ulica s tremi večjimi razširitvami. Vsaka od razširitev je vezana na posamezno enoto zadruge in omogoča javnim programom v pritličju, da se zlijejo na ulico in s tem ustvarjajo večjo povezanost celotne soseske.

3 prvine
Anja Zupanec
Modrost in mladost
Tjaša Tahirovič