Upside down

Pia Polič

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Lokacija intervencije je parkirna hiša ob Vojkovi cesti pri soseski BS3. Ta je v tla poglobljena tri nadstropja in je razdeljena na severni in južni del, ki se med seboj terasasto izmikata za polovico etaže.

Projekt predlaga reorganizacijo parkirišča v bivanjske enote in je eksperimentalni poskus umestitve prostorov bivanja pod zemljo. 

Glavni problem in hkrati težišče projekta je zadostna oskrba bivalnih prostorov z naravno osvetlitvijo. V obstoječi strukturi se vzpostavita dva niza hiš, ki so na sever in jug orientirane proti atriju, ki omogoča osvetlitev prostorov. Svetloba je zagotovljena tudi z zamikanjem plošč po nadstropjih in z vzpostavitvijo dvovišinskih prostorov.  Še dodatno ojačitev svetlobinih pogojev predstavlja vzpostavitev vodnega elementa v najnižji etaži  – ta preko odbojev osvetljuje tudi stropove stanovanj.

Pod zeleno streho
Neža Napret
Grafenauerjev trg
Aleksandra Simovski, Erika Sirotić