Arhitektura, ki (o)zdravi

Anja Ahac, Veronika Rogina

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Namen revitalizacije današnjega kompleksa URI Soča je oživitev rehabilitacijskih dejavnosti, vzpostavitev javnega življenja v območju in zasnova kompleksa, ki temelji na terapevtski izkušnji obiskovalca. S tem posegom objekt ne deluje več kot bolnišnična institucija, ampak kot prostor, ki zdravi. 

Glavne pomankljivosti obstoječega kompeksa so večletno parcialno načrtovanje objekta, zaprtost institucije javnosti, nedostopnost, slaba organiziranost komunikacijskega omrežja ter neizkoriščenost zunanjih površin. 

Atrijska zasnova nove intervencije, vzpostavitev krožnih poti ter glavnih komunikacijskih osi obiskovalcu omogoči stalno interakcijo z zunanjimi skupnimi prostori kompleksa ter lažjo orientacijo in dostopnost. Nove javne parkovne povšine na območjih nekdanjih parkirišč in ob prometnicah predstavljajo programsko raznoliko zeleno terapevtsko okolje, ki je dostopno obiskovalcem centra kot tudi mimoidočim. 

Z umeščanjem paviljonov, atrijev, delitvijo večjih volumnov na manjše ter z dvovišinskimi prostori se kompleks spet približa človeškemu merilu. To je le eden izmed upoštevanih principov biofilije, ki poleg uporabe naravnih materialov in naravne osvetlitve prostorov ustvarja okolje, v katerem se udobno počuti vsak posameznik, pa naj bo to v prostorih umika ali v skupnostnih prostorih.

Eksperiment Brinje 1
Andreja Koblar
Lokalna hrana za vogalom
Sara Sinjur