Mladost in modrost

Tjaša Tahirović

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Projekt je del ureditve območja, ki se nahaja za Bežigradom ob Podmilščakovi ulici. V trenutno zamejen in degradiran prostor vpelje novo zeleno potezo, ki se zaključi z večjima parkovnima ureditvama na severni in južni meji območja. Ta je mestoma prevetrena s prečnimi povezavami do obstoječih ulic in s tem omogoča povezovanje soseske z okolico. V južnem parku se vpelje športno izobraževalni program, vzdolž zelene poteze pa se mestoma niza sekvenca dodatnih javnih programov in bivalnih enot, ki so namenjeni tako obstoječi kot novo zasnovani soseski.

Fokus projekta je na severnem območju zelene poteze, kjer se vzpostavi nova soseska z imenom »Modrost na mladost«. Ta je usmerjena v problematiko bivanja starejših, ki danes v večini živijo ali v prevelikih hišah ali zaprtih skupnostih, ter potrebam po dodatnih študentskih namestitvah v Ljubljani. Z vzpostavitvijo co-living stanovanjskih enot v eni potezi reši tako bivanjske problematike študentov, ki so v zameno za pomoč starejšim upravičeni do finančnih olajšav, ter ponudi alternativo tipičnim domom za ostarele ali varovanim stanovanjem, ki so trenutno na voljo starejši populaciji. Tako se ustvari medgeneracijski prostor za izmenjevanje znanj in zmanjšuje pojav osamljenosti.

Zasnova stanovanjskih enot ima proti atriju obrnjene zasebne prostore, javni prostori pa se povežejo z okolico in večnamenskim dnevnim centrom, ki ponuja možnost za športno udejstvovanje in delavnice. Ker so dopolnilni programi, kot so vrtec in park, odprti za širšo javnost, projekt ustvari živahen preplet celotne skupnosti.

Vsi na ulico!
Adelisa Rujović, Mojca Zupančič
Pod svobodno streho
Vanesa Tomažič