Eksperiment Brinje 1

Andreja Koblar

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Korak proti prihodnosti brez avtomobila je študija trajnostnih oblik urbanizma, natančneje povezanega mesta. Ta deluje kot skupek omrežji, ki z medsebojnim križanjem ustvarjajo nova težišča ali ti. socialne katalizatorje, Ti pa krepijo in pospešujejo socialne inter(e)akcije. 

Iz tega vidika so najbolj problematične soseske individualnih hiš – spalna naselja, saj monotona urbana struktura in programska osiromašenost spodbujata uporabo avtomobila. Primer take soseske je Brinje I: območje je izrazito individualno, edina mesta spontanih interakcij pa so skupne garaže. Namen Eksperimenta Brinje1 je urbana prenova potencialnih lokacij interakcij, ter vzpostavitev socialnih katalizatorjev, ki spodbujajo nastanek novih vozlišč. 

Projekt obsega predstavitev dveh takšnih vozlišč. Katalizator na jugu; T1O1K1 (=telo1+opus1+kultura1) obsega prilagojeno ponovno uporabo in dopolnitev kompleksa triplex garažne hiše, ki z novim programom kulturno-športnega centra povezuje obstoječo osnovno šolo in park. 

Katalizator na severu S3P1 (=storitev3+prosti čas1) pa obsega dopolnitev območja vrstnih garaž, ki s storitvenim programom in prostori za prosti čas sprošča ulični prostor in tako omogoča krepitev medsosedskih odnosov. Vozlišča so obenem tudi del novega internega prometa, saj služijo kot izposojevalnice koles.

ID generator
Marko Brkić
Arhitektura, ki (o)zdravi
Anja Ahac, Veronika Rogina