Pod zeleno streho

Neža Napret

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Parkirišč med Vojkovo cesto in Baragovo ulico v prihodnosti ne bodo več zasedali avtomobili. Na njihovem mestu bo vzpostavljen nova vzpetina parka, ki pod nivojem vrtičkov in prostorov za oddih skriva javni program – tako se ombočje deli na dogajanje pod in na strehi intervencije.

Izhodišče za zasnovo projekta je omrežje ustaljenih poti, ki vodijo čez lokacijo. Te se združijo v osrednjem delu, ki deluje kot pokriti trg. Na obeh straneh trga se vzpostavita dva servisna pasova, ki omogočata delno zasebnost prostorom v zaledju. Zelena streha objekta je na dveh stranicah krožno izdolbena za večji dovod svetlobe in komunikacijo prostorov pod streho z zunanjostjo parka. 

Intervencija je zasnovana kot center raznolikih poslovnih dejavnosti, ki bodo ob prihajajoči gospodarski krizi postale še bolj aktualne kot doslej – prostori za izobraževanje, ateljeji, obrtniške delavnice, pisarne, studijske kuhinje itd. Za njih so vzpostavljeni fleksibilni prostori v štirih različnih velikosti, namembnost prostorov pa se lahko tekom uporabe brez težav spreminja. Te prostore lahko za prostočasne aktivnosti uporabljajo vse generacije okoliških prebivalcev, od otrok do starejših, delujejo pa tudi kot coworking prostori. Objekt je namenjen vsem ljudem, ki jim je blizu slogan: nauči se, delaj, pridelaj, ustvari.

Struktura-3
Krišpin Sterle
Upside down
Pia Polič