Grafenauerjev trg

Aleksandra Simovski, Erika Sirotić

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Prostor na Grafenauerjevi ulici danes tvorijo tri grajene linije – dve liniji vrstnih hiš z vmesnim pasom individualnih garaž. Liniji vrstnih hiš trenutno delujeta samostojno, povezovanja in skupnosti med njimi ni čutiti.

S preoblikovanjem osrednje linije garaž v prostor za skupnost se začrta nova geometrija, ki želi vzpodbuditi k povezovanju širše soseske. Proti obstoječi enosmerni ulici je nova intervencija programsko namenjena javnosti – ob vstopu se vzpostavi nov trg, ki vabi v notranjost soseske. Osrčje kulturno-družbenega centra se vzpostavlja skozi dvovišinski prostor knjižnice, ki se deli na dva kraka. Ta vsebuje javne programe v pritličju ter prostore za administracijo v nadstropju.

Na zaledju objekta se proti obstoječim hišam v sklopu intervencije vzpostavijo nove individualne enote, ki delujejo kot dodatni bivalni prostori. Te so orientirane k na novo vzpostavljen atriju pred hišami in omogočajo obstoječim prebivalcem udobnejše bivanje v osrčju vrta.

Upside down
Pia Polič
Bivanje v krošnji
Maša Skočir