Sestavljanka

Zala Legat

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Soočen z izzivi vsakdanjega življenja in razpet med ideali sodobne družbe človek izgublja stik z naravo in samim s seboj. Svet je na prelomnici in od nas je odvisno, v katero smer se bo izoblikovala prihodnost.

Čez celotno osrednjo os soseske BS3 vpeta struktura projekta deluje kot nova zelena vez med Dunajsko in Vojkovo cesto. Območje lahko vidimo kot zaporedje različnih sekvenc prostora, objekt pa kot hrbtenico, na katero se priključujejo programi v neposredni navezavi na okolico.

Zasnova temelji na omrežju tokov, vpetem čez osnovni konstrukcijski skelet, ki te usmerjajo skozi prostor. Omrežje se deli na sistem poti, ki preusmerja že obstoječe tokove in hkrati povezuje nove točke v prostoru; sistem vode, ki se pretaka čez nivoje zaliva rastline, hkrati pa te pelje čez pokrajino; in sistem snovi kot mehanizem potovanja – rastlin, pridelkov, proizvodov, semen.

Poleg povezovalnega omrežja so v primarni skelet vstavljeni volumni, ki predstavljajo osrednje programske točke prostora. Objekt je modularno zasnovan, fleksibilen, prehoden in povezovalen. Tako kot rastline, ki ga preraščajo, ima možnost spreminjanja.

Poglavitni cilj projekta je spodbujanje samooskrbe trajnostnih pristopov, medsebojnega sodelovanja, izmenjevanja znanj in vračanje ljudi k življenju v sožitju z naravo. S tem pa izboljšanje kakovosti urbanega bivanja.

Lokalna hrana za vogalom
Sara Sinjur
Struktura-3
Krišpin Sterle