Struktura-3

Krišpin Sterle

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Cilj projekta je prenova treh večstanovanjskih blokov na križišču Vojkove ceste in Ptujske ulice ter postavitev nove strukture, ki dopolni in izboljša bivanjske prostore v bloku ter hkrati zagotovi javni program za bližnjo okolico.

Predelava stanovanjskih blokov ze začne z odstranitvijo premajhnih stopnišč iz jeder ter z uvedbo sistema balkonov in teras po obodu stavbe, ki omogoča vhode v stanovanja iz zunanje strani stavb. Bloki so potresno sanirani z odebeljenjem sten jeder ter dodanimi nosilnimi stenami. Na novo vzpostavljena jedra sedaj delujejo kot sistem naravnega prezračevanja stanovanj s solarnim dimnikom na vrhu.

Površina stanovanj se povečana z dodatnimi modularnimi enotami, ki so nizane po obodu – te se doda po potrebi in so programsko prilagodljive. Predelava stanovanj je zasnovana tako, da je poseg v nosilno konstrukcijo bloka čim manjši. Zunanje nosilne stene stanovanje se nadomesti z okvirji, ki prepuščajo svetlobo, da osrednji del stanovanja dobi več svetlobe.

Vsi trije bloki so povezani v skupno ozelenjeno struktuo, ki se razleze po območju garaž. Konstrukcijska mreža objekta se lahko po potrebi dopolnjuje in spreminja ter omogoča umeščane modularnih programskih enot, po potrebi prebivalcev in ožje okolice.

Sestavljanka
Zala Legat
Pod zeleno streho
Neža Napret