Vija vaja

Nina Sevšek

mentor:  doc. Mitja Zorc, u.d.i.a
asistent: Tadej Urh, m.i.a.
demonstrator: Maruša Turnšek, abs.arh.

Lokacija na novo zasnovane stanovanjske soseske je v Savskem naselju, na stiku Belokranjske, Endiherjeve, Knobleharjeve ter Luize Pesjakove ulice. Trenutno kompleks osmih nizkih blokov je nastal po drugi svetovni volji v sklopu delavskih akcij bodočih stanovalcev. Na lokaciji se kolektivnega duha danes ne zazna več – v vmesnih prostorih, ki so bili prvotno namenjeni druženju stanovalcev, danes kraljujejo avtomobili. Poleg neurejenih ograjenih površin in zapuščenih zelenic med objekti večji problem predstavlja tudi prostorska stiska obstoječih stanovanj, ki je pri vse bolj prisotnem delu od doma še toliko bolj pereča.

V soseski se na novo oblikuje lahkotna skeletna jeklena konstrukcija, ki je postavljena kot protiutež monolitnim blokovskim volumnom. Konstrukcija se vije okoli obstoječih objektov in redefinira tako javni kot zasebni prostor. Obstoječa blokovska stanovanja tako v vseh etažah dobijo podaljške, ki se širijo iz dnevnih sob. Zaradi različnih profilov uporabnikov se namen razširitve lahko prilagodi potrebam obstoječih stanovalcem, predvsem pa so razširitve namenjene vzpostavljanju ločenega domačega delovnega prostora.

V pritličju je pravokotno na prizidane podaljške umeščen javni program. Ta je namenjen tako prebivalcem soseske kot obiskovalcem in ima izobraževalo, kulturno ter povezovalno vlogo v skupnosti. Nova intervencija teži k ponovni vzpostavitvi kolektivnega duha, saj so javni prostori spet namenjeni povezovanju skupnosti, tako kot je bilo to mišljeno pri izvorni zasnovi Savskega naselja.

Bivanje v krošnji
Maša Skočir
Pod jadri
Evdokia Sinyavskaya