#3 S kakšnimi projekti in temami se bomo srečevali med študijem?

Ob študiju se boste srečevali z raznolikimi tematikami vezanimi na stanje prostora in ideje o njegovem razvoju v prihodnosti. Skozi študij boste odpirali teme in se do njih opredeljevali tako s pomočjo pridobljenih teoretičnih, kot tudi likovnih in tehničnih znanj.    

Poleg rednega kurikuluma, ki je objavljen na spletni strani fakultete, fakulteta vsako leto razpiše tudi raznolik nabor prostorskih projektov krajšega časovnega obdobja tedenskih, mesečnih delavnic, večkrat v navezavi z lokalnimi skupnostmi, občinami, ali pa v navezavi z drugimi domačimi ali tujimi fakultetami in/oz. univerzami. To so intenzivni in realni preizkusi implementacije pridobljenih znanj o arhitekturi in urbanizmu v prakso, hkrati predstavljajo prve možnosti uresničitve lastnih projektov v korist določene družbene skupine 

Vsako leto izide publikacija INTRO, ki je zbornik izbranih razmislekov in projektov, oblikovanih tekom študijskega leta. Najdete ga na dnu spletne strani in ga lahko prelistate. Ob zaključku leta se fakulteta spremeni v javno galerijoseminarji, hodniki, predavalnice, celotna fakulteta je polna razmislekov, projektov in inštalacij študentov. Študenti imajo tako ob koncu leta možnost videti tudi projekte svojih kolegov, hkrati pa lahko svoje projekte predstavijo drugim študentom in širši javnosti.  V lanskem študijskem letu smo vzpostavili novo razstavno prakso, spletno razstavo Prostor v oblaku. To si prav tako lahko ogledate na povezavi, na koncu strani, ali pa na njo preskočite kar tukaj: Prostor v oblaku. Vsako leto se godijo tudi sodelovanja z raznoraznimi pomembnimi mestnimi institucijami, kot sta naprimer Muzej za arhitekturo in oblikovanje, galerija Kresija, Cankarjev dom in druge, kjer študenti s projekti in razstavami prispevajo k ozaveščanju o kulturi in stanju prostora. Na fakulteti se lahko kalite tudi v bolj teoretski praksi – predstavitev teoretskega seminarja si lahko ogledate kar na spletni razstavi: Teorija na UL FA.

icon-prev
icon-next